به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  داودکارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان، اظهار کرد: براساس مصوبه یکصدو‌هفتمین جلسه شورای‌عالی استاندارد و ابلاغیه معاون رئیس‌جمهور، هجدهمین دفتر استانداردسازی، به‌منظور ارتباط هرچه بیشتر این اداره کل، با اساتید ودانشجویان و همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها درتدوین استانداردهای ملی و مشارکت درتدوین به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان زنجان،/استانداردهای بین المللی، در محل دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، افتتاح شد.
کارگرزاده، هدف از تأسیس دفتراستانداردسازی در این دانشگاه را افزایش و ارتقاءسطح آگاهی اعضاء هیات‌علمی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان، نسبت به استاندارد و استانداردسازی عنوان‌کرد و افزود: با راه‌اندازی دفاتراستانداردسازی، در دانشگاه‌ها، تعامل بین دانشگاه، صنعت و استاندارد تقویت می‌شود و می‌توانیم از پتانسیل و ظرفیت‌های علمی ‌و تخصصی‌اساتید و دانشجویان در تدوین استانداردهای‌ملی استفاده کرده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت کنیم.
مدیرکل استاندارد استان زنجان، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل خوب دانشگاه‌های پیام نور استان، قطعا تعامل سازنده بین این دانشگاه‌ها با اداره کل استاندارد استان، مهیا شده و منجر به افزایش سطح کیفیت کالا و خدمات خواهد شد و بواسطه تأسیس این دفاتر درصدد هستیم  تاپایان نامه‌های دانشجویی، درمقاطع تحصیلی ارشد و دکتری، به سمت استاندارد هدایت شوند.
 علی محمدی، رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان، در ادامه اظهار کرد: امیدواریم، با راه‌اندازی دفتر استانداردسازی در این دانشگاه، این دفتر بتواند به عنوان‌حلقه اتصال بین دانشگاه، صنعت و استاندارد ایفای نقش کند و با توجه به ظرفیت و قابلیت تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه، بهبود کیفیت کالا و خدمات و نیازهای استان را بطور مطلوب فراهم کند.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: