به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ شورای هماهنگی اجرای سند تحول با حضور اعضا و مدعوین در محل سالن شهید تجلی اداره کل و با موضوع اقدامات اجرایی دبیر خانه شورا در خصوص برش استانی و منطقه ای برنامه های سال تحصیلی جاری و نحوه تدوین آن تشکیل جلسه داد.

به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، در این جلسه بیت اله احمدی نژاد معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به ارائه توضیح در خصوص فرمت و ساختار برنامه و نحوه تدوین آن در سه سطح استان، منطقه و مدرسه پرداخت.

وی با اشاره به اولویت اجرایی برنامه عمل در مدارس، بر گفتمان سازی سند تحول در مدارس تاکید و اظهر امیدواری کرد: مدارس و ادارات آموزش و پرورش کاملا بر مدار برنامه حرکت کنند.

احمدی نژاد تدوین و اجرای برنامه عمل را یک تکلیف سازمانی عنوان کرد و افزود: مطالبات برون سازمانی از دستگاه تعلیم و تربیت استان هم بر این راستا استوار است.

وی با اشاره به اینکه فرصت تدوین برنامه تا 31 شهریور است بنا بر اصل نظارت حداکثری خواستار نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه عمل و ارائه گزارش شش ماهه از اجرای آن در ابعاد شکلی و محتوایی شد.

در این جلسه همچنین حیاتی رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی استان از روند تدوین برنامه عمل مبتنی بر سند تحول و نحوه تنظیم آن گزارشی ارائه کرد.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: