به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ با تعداد 138نفر شرکت کننده در هر دو رشته که از این تعداد 51 نفر در سپک تاکرا و 87 نفر در فوتبال دستی شرکت کردند.

اسامی نفرات برتر در رشته ی سپک تاکرا 

آقایان

ایلیا یادگاری

محمدحسین پوراحمدی

سعید مهاجری

بانوان

رقیه بابایی

نیلوفر امینی

شکیبا قاسمی

مسن ترین و کم سن ترین فرد شرکت کننده

قدیمعلی ایمانی متولد  1343

حسنا اسمخانی متولد  1388

اسامی نفرات برتر در رشته ی فوتبال روی میز

آقایان

علیرضا رزاقی

جواد ایمانی

محمدحسام توفیقی

بانوان

الناز محمودی

فریبا ایمانی

فائزه حسنلو

مسن ترین و کم سن ترین فرد شرکت کننده

عباس محمودی متولد 1333

آرکان مهاجری متولد 1396

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: