به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون فنی و بازرگانی استان در رابطه با خریدهای توافقی و تضمینی-مباشرتی سالجاری گفت: در سالجاری با توجه به اینکه خرید تضمینی-مباشرتی گندم به میزان 64،721 تن بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بعد از خریدگندم رتبه دوم به محصول کنجاله سویا به میزان 9،215 تن اختصاص داشته و در رتبه های بعد به ترتیب ذرت دانه ای ،جو،سبوس،گندم بذری و ذرت علوفه ای قرار دارند که تمام این محصولات جزو نهاده های دامی می باشند.

 معاون فنی و بازرگانی استان گفت: بنابراین می توان گفت که بعد از خرید گندم تامین نهاده های دامی بیشترین سهم از خریدهای توافقی سالجاری استان را تشکیل می دهند.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: