به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی با هدف ارتقای سطح هماهنگی و تعاملات بین دستگاه‌های استانی و تسهیل و تسریع در پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های مبارزه با قاچاق سوخت با حضور اعضای محترم و نمایندگان دستگاه‌های عضو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید.

حمید حبیبی گفت: اقدامات زیادی در حوزه پیشگیری از انحراف خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی در استان انجام شده است که می توان به پایش ماهانه مصرف و ساماندهی، کنترل و ادامه روند استاندارد سازی سهمیه، مدیریت برداشت نفتگاز سهمیه کارت آزاد در جایگاه ها، بازدیدهای میدانی از مجاری عرضه سوخت، برگزاری کارگاه آموزشی و گشت مشترک اشاره کرد.

وی افزود: اجرا و راه اندازی طرح توزیع الکترونیک فراورده در استان، از جمله اقدامات موثر در توزیع نفت سفید، نفتگاز و گازمایع به مصرف کننده واقعی و پیشگیری از قاچاق و انحراف خارج از شبکه در آن بوده، که تجزیه و تحلیل های عملیاتی اخیر حاکی از کاهش چشمگیر میزان قاچاق انواع فرآورده های نفتی در حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان می باشد.

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: