به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ تعداد دو دستگاه اتوبوس مسافربری با فاصله زمانی کوتاه توسط دایره آگاهی در شهرستان سلطانیه از توابع استان زنجان متوقف و پس از بازرسی مقادیر متنابهی انواع کولرگازی، پارچه ،لوازم آرایشی و بهداشتی و تعداد زیادی ساعت مچی خارجی کشف و ضبط گردید. در این رابطه تعداد 2 پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر تشکیل و جلسات رسیدگی برگزار گردید. مشخص گردید این محموله ها از شهرهای مرزی بارگیری و به مقصد استان های مرکزی کشور در حال حرکت بوده که در استان زنجان توقیف شده است. گمرک استان ارزش محموله ها را بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال اعلام و بدلیل عدم ارائه مدارک گمرکی معتبر از سوی متهمین قاچاق بودن کالاهای مکشوفه محرز گردید. پس از سیر مراحل قانونی، شعبه مربوطه عاملین قاچاق را علاوه بر معدوم نمودن لوازم آرایشی و بهداشتی و ضبط مابقی کالاها به نفع دولت ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم نمود.