به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از محکومیت 1.2 میلیارد ریالی قاچاقچی سیگار خبر داد.

مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: با کشف 180 هزار نخ سیگار و 750 بسته تنباکوی خارجی توسط نیروی انتظامی و ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی، پرونده تخلف در این خصوص تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه پنجم بدوی این اداره کل پس از بررسی مدارک و با احراز تخلف، متهم را به ضبط محموله مکشوفه و خودرو پژو حامل این محموله و پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.