به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ حصیری با ارائه گزارشی از پیشینه انتخابات صندوق، اظهار کرد: براساس ماده 3، بند 12 اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در 7 نفر اعضای هیئت امنای صندوق را وزیر آموزش و پرورش باید انتخاب کند، اما براساس ابتکار آقای بطحایی ، وی از اختیارات خود دراین زمینه صرف نظر کرد وتصمیم گیری برای انتخاب 3 نفر از اعضای صندوق را به فرهنگیان سپرد.

وی افزود: بیش از یکصد جلسه کاری درخصوص انتخابات مذکور در ستاد انتخابات برگزار شد وحدود 200 روز درگیری برگزاری انتخابات بودیم.

حصیری تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات مرحله اول که به صورت الکترونیکی برگزار شد، بیش از 50 نشست تخصصی رسیدگی به شکایات مرحله اول از جمله فعالیت های ستاد انتخابات بود.

وی ادامه داد: این انتخابات در مرحله اول با شرکت بیش از 800 هزار فرهنگی برگزارشد، 82 نفر به مرحله دوم راه یافتند.