به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ در بخشی از این پیام آمده است؛
برادر ارجمند جناب آقای افشانی
 حُسن اعتماد شورای شهر تهران و انتخاب جنابعالی بعنوان شهردار پایتخت را تبریک عرض می نمایم.
اصالت، دیانت، سلامت و صداقت تان سرمایه کمیابی است که به خوبی می تواند به مدیریت بحران زده کلان شهر تهران به شایستگی یاری رساند.
آرزویم موفقیت و سربلندی برای جنابعالی است.

اسداله درویش امیری
استاندار زنجان