به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ صاعقه جان یک نفر را در روستای کوسج علیا بخش انگوران گرفت.

بر اثر برخورد صاعقه متاسفانه یکی از اهالی روستای کوسج علیا از توابع بخش انگوران شهرستان ماه نشان جان خود را از دست داد، در این حادثه تعدادی از احشام سبک نیز تلف شدند.