به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مسعود خوشکام با اشاره به ایجاد نشاط در میان جوانان از طریق راه‌اندازی خانه‌های جوان در همه شهرستان‌ها گفت: وجود این خانه‌ها سبب فعالیت بیشتر جوانان در قالب نهادهای قانونی شده و مشارکت اجتماعی آنان را در سطح جامعه افزایش می‌دهد.
در این جلسه که با حضور رؤسای کمیته‌های ده گانه و مشاوران جوان فرمانداران برگزار شد، وی از انتخاب مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی در آینده‌ای نزدیک خبر داده و افزود: بیش از 20 دستگاه اجرایی شناسایی و انتخاب شده و در آینده‌ای نزدیک برای دستگاه‌هایی که بیشترین ارتباط کاری را با حوزه جوانان داشته باشند، مشاور جوان انتخاب می‌شود تا این افراد نیز در مجامع عمومی مشاوران جوان استاندار حاضر شده و در حل مشکلات جوانان حوزه خود وارد عمل شوند.
مشاور حوزه جوانان استاندار از تدوین دستورالعمل انتخاب مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی یاد کرده و ادامه داد: تا کنون اقدامات موثری از طریق کمیته‌های ده‌گانه در مجمع انجام گرفته تا به بخشی از نیازهای جوانان این استان پاسخ داده شود.