به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  هدایت صفری بابیان اینکه خدمات این نهاد بر اساس نیازسنجی انجام‌شده به مددجویان تحت حمایت ارائه می‌شود، گفت: خدمات کمیته امداد در مناطق ویژه که آسیب های اجتماعی در این مناطق بالاست بر اساس نوع نیاز شناسایی‌شده در بین جامعه هدف این نهاد شکل‌گرفته با شدت بیشتری به  آن‌ها عرضه می‌شود.
وی بابیان اینکه دوهزار 762مددجوی کمک معیشت بگیر در مناطق ویژه اجتماعی استان سکونت دارند افزود :کمیته امداد نگاه ویژه ای نسبت به مددجویان  این مناطق دارد وخدمات مختلفی به ساکنان این مناطق ارائه کرده است .
صفری به ارائه 4هزار 879مورد خدمات فرهنگی به مددجویان ساکن در مناطق ویژه اجتماعی اشاره کردوگفت :بیش از 254میلیون تومان برای خدمات آموزشی ،تحصیلی واردویی مددجویان ساکن در این مناطق هزینه شده است .
وی با اشاره به اینکه 780مورد مشاوره 85مورد کمک به رفع سوء تغذیه کودکان و773موردکمک به خدمات بهداشتی ودرمانی در این مناطق انجام شده است گفت:173فقره کمک هزینه جهیزیه نیز  پس از ارائه آموزشهای سبک زندگی دینی ،فرزند پروری وآیین همسرداری با اعتباری بالغ بر 284میلیون تومان به نوعروسان پرداخت شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان به معرفی 905نفر از مددجویان ساکن در مناطق ویژه اجتماعی به آموزشهای فنی وحرفه ای اشاره  کردوادامه داد:هزارو184فرصت شغلی  با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو480میلیون تومان در این مناطق در سال گذشته ایجاد شده است.
صفری با بیان اینکه یکی از اقلام گران خدمات کمیته امداد تامین مسکن مددجویان تحت حمایت می باشد که برای خرید واحداث  مسکن 13مددجوی تحت حمایت ساکن در مناطق ویژه  در سال گذشته مبلغ 278میلیون تومان هزینه شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان به برنامه های در دست اقدام  برای این مناطق در سال  97 هم اشاره کردوگفت:توسعه فراگیر خدمات مددکاری برای مددجویان ساکن در مناطق ویژه اجتماعی ،گسترش فراگیر خدمات مشاوره ،گسترش آموزشهای عمومی ومهارتهای زندگی ،گسترش حمایت های قضایی وحقوقی وارتقاءسطح دانش  وترویج فرهنگ کاروتلاش  در بین مددجویان این مناطق از برنامه های مهم این نهاد در سال جاری برای مددجویان مناطق ویژه اجتماعی است.