به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ در راستای پروژه مهر عملیات دیوارکشی محوطه مدرسه  شهید مفتح عموکندی پس از 35 سال احداث شد.

محمدرضا زنگنه، رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بزینه رود، در گفت وگو با واحد روابط عمومی این اداره گفت: باتوجه به اینکه مدرسه شهید مفتح در کنار جاده قرار دارد و امکان بروز خطر تصادف برای دانش آموزان وجود دارد، جهت جلوگیری از بروز احتمالی چنین خطراتی بر آن شدیم تا محوطه مدرسه مذکور را با مبلغی بالغ بر 120 میلیون ریال احداث کنیم.

شایان ذکر است اعتبار این پروژه از محل اعتبارات خیرین مدرسه ساز و اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خدابنده پرداخت شده است.