به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان زنجان اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 20 راس دام اهلی در شهرستان های این استان بر اثر حمله گرگ ها، ابین رفته اند.

علی قره چه لوافزود: حملات بسیاری توسط گرگ ها به دام های  روستائیانخدابنده و سلطانیه، صورت گرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزودامسال در این استان موردی از حمله گرگ هابه انسان نداشتیم. در عین حالباید چوپانان در هنگام چرای دام ها، هوشیار  باشند و از سگ های مجرب بهره بگیرند .
قره چه لو، افزود: حملات گرگ ها به دام های اهلی درحال چرا، بیشتر به خاطر بی توجهی چوپانان برمی گردد و با این کار به گرگ ها فرصت می دهند تا به گله آسیب وارد آورند. 
وی تصریح کرد: گرگ ها بر حسب غریزه ذاتی از نزدیک شدن به حریم انسان ها اجتناب می کنند اما در صورت کمبود طعمه و پیدا نکردن شکار به ناچار به سکونتگاه های انسانی نزدیک می شوند تا به هر طریق ممکن خود را سیر کنند. 
قره چه لو افزود: دست اندازی انسانها به طبیعت و برهم خوردن نظم محیط زیست، موجب می شود تا جانور درنده ای چون گرگ از فرط گرسنگی به جوامع انسانی نزدیک شود که این نیز در برخی مواقع برای خود انسان ها و همچنین دام های اهلی خطرآفرین می شود.
وی اظهار کرد: گرگ ها اغلب از جوندگان تغذیه می کنند و فقط در صورت ناامید شدن از شکار در طبیعت به اجبار دامهای اهلی درحال چرا را مورد هجوم قرار می دهند. 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان نیز با بیان اینکه گرگ ها در اولیل فصل بهار زاد و ولد می کنند، گفت: افراد نباید در فصل بهار به حریم این جانوران وحشی و درنده نزدیک شوند که در صورت بی توجهی به این موضوع، به احتمال بسیار مورد هجوم قرار خواهند گرفت.