به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ گل نساء آقا محمدی در آزمون مداخلات مددکاری در مراکز درمان و کاهش آسیب سو مصرف مواد مخدرگفت: سازمان بهزیستی سالیان متمادی بعنوان یکی از ارگانهای موثر در پیشگیری و درمان اعتیاد  و بازتوانی معتادین در تکاپوی دائمی بوده تا با این معضل بعنوان یک مشکل اجتماعی مقابله کند.

وی اظهار نمود: ایجاد نگرش علمی و تبیین اهمیت دیدگاه در امر کاهش تقاضای اعتیاد جزو اهداف اصلی این نهاد حمایتی می باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه اقدامات کاهش تقاضا ، حمایت یابی،بازار یابی ، آموزش و پژوهش در این حوزه از برنامه اصلی بهزیستی به منظور کاستن از هجمه اعتیاد به جامعه بوده است خاطر نشان کرد: نگاهی به تاریخچه اعتیاد و شیوه های مبارزه با آن در قالب بررسی های علمی و تحلیل های کارشناسی نشان دهنده اثر بخشی برخی مداخلات و ناموثر بودن گروهی دیگر است.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان تصریح نمود: نخستین اولویت در پیشگیری از اعتیاد ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه است اما فراهم نمودن خدمات درمان و کاهش آسیب برای کسانی که دچار این مشکل شده اند از اولویت های سیاست های سازمان در سطح ملی است.

وی یادآور شد:سازمان بهزیستی بعنوان یکی از متولیان اصلی حوزه رفاه اجتماعی کشور همواره در برنامه ریزی های خود به پیشگیری از اعتیادتوجه  جدی داشته است.

آقا محمدی با اشاره به اینکه مراکز کاهش آسیب با هدف کم کردن صدمات ناشی از مصرف مواد مخدر که لزوما"با ترک آن همراه نیست فعالیت می کند بیان نمود : این مراکز مکانی هستند که در آن دسته ای از معتادان و افراد مصرف کننده مواد مخدر که در حال حاضر تمایلی به ترک ندارند و یا معتادانی که رفتارهای پرخطر خویش را کماکان ادامه می دهند حضور دارند که در تکمیل روند دریافت خدمات به مراکز درمانی ارجاع می یابند.

وی با اشاره به اینکه 1  مرکزکاهش آسیب در حال ارائه خدمات دسترسی به معتادین تحت پوشش می باشد ادامه داد: یکی از روش های درمان و مبارزه با اعتیاد ،  مراکز اقامتی بهبود ، بازتوانی و  سرپایی و مراکز گذری کاهش آسیب است.

وی گفت: در این راستا  بهزیستی استان زنجان در جهت بالا بردن ارتقاء سطح علمی وتخصصی روانشناسان ، مددکاران اعتیاد و مسئولین مراکز درمان و کاهش آسیب با هدف برخورد تخصصی با مشکلات و چالش های پیش روی اعتیاد اقدام به برگزاری آزمون مداخلات مددکاری اجتماعی به تعداد60 نفر نمود .

گفتنی است: در حال حاضر24 مرکز خدمات درمانی معتادین تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند که از این تعداد 11 مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی ، 12 مرکز سرپایی و1 مرکز کاهش آسیب در حال ارائه خدمات درمانی به معتادین است.