به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان زنجان در تاریخ97/4/17ساعت 10.30در سالن جلسات کوثر فرمانداری به ریاست شفیعی معاون سیاسی اجتماعی امنیتی فرمانداری وحضور مدیران وروسای دستگاههای شهرستان ومجمع جوانان مردم نهاد برگزارشد.
سالک رئیس ورزش و جوانان شهرستان ضمن ارائه گزارش برنامه های اوقات فراغت ادارات وتشکر از اداراتی که برنامه ها را به دبیرخانه ستاد ارسال کردند خواستار پخش برنامه های اوقات فراغت از صدا وسیما وآشنایی بیشتر مردم با آن ها و اجرای کلیه برنامه های آموزشی ،اوقات فراغت و برنامهای فرهنگی ورزشی در روستاهها ونقاط دور افتاده شد.
در ادامه تک تک ادارات شهرستان به ارائه گزارش کار پرداختند .
شفیعی معاون سیاسی اجتماعی امنیتی فرمانداری در ابتدا ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق و ابراز امیدواری جهت اینکه بتوانیم سیرت امام صادق را الگوی زندگی خود قرار دهیم و تشکر از ارائه گزارشات ادارات شرکت کننده اظهار کرد: ادارات از موازی کاری بپرهیزند چرا که محور تمام برنامه ها باید مهارت آموزی باشد و مهارتهای چگونه زیستن را به کودکان ونوجوانان آموزش دهیم تا مناطق کم برخوردار وحاشیه شهر های محروم از برنامه ها وکانونهای پرورش فرهنگی محروم نباشند و یکی از معیارهای ارزشیابی دبیر خانه اداراتی که توجه به نقاط کم برخوردار مینمایند باشد تا آسیب شناسی و نیاز سنجی درست صورت بگیرد.و رابطین ورزش وجوانان ادارات به دبیر خانه جوانان معرفی شود تا بتوانیم برنامه ای پربار ارائه نماییم.