به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ عناوین روزهای این هفته به شرح ذیل اعلام شده است

22 الی 28 مرداد ماه سال جاری مصادف با سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) با عنوان هفته ازدواج نامگذاری شده است.

عناوین روزهای این هفته به شرح ذیل اعلام شده است:
ایام هفته
تاریخ
تاریخ قمری
عنوان روز
دوشنبه
22 مرداد
1 /ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی مهارتهای زندگی
سه شنبه
23 مرداد
2 / ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی مهارتهای مدیریت خانواده
چهارشنبه
24 مرداد
3 / ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی مهارتهای اقتصادی
پنج شنبه
25 مرداد
4 / ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی مهارتهای فرزندپروری
جمعه
26 مرداد
5 / ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی مهارتهای معنوی  دینی
شنبه
27 مرداد
6 / ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی سواد رسانه­ای
یکشنبه
28 مرداد
7 / ذی الحجه
جوانان، ازدواج، توانمندسازی سمن­های عرصه ازد