به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛برتری نیروی انتظامی استان زنجان در مسابقات مهارتهای پلیسی کشور در اصفهان

 دومین دوره مسابقات مهارتهای پلیسی کشور با حضور بیش از 400 نفر در استان اصفهان برگزار شد که سعید غفاری از نیروی انتظامی استان زنجان موفق به کسب مقام برتر در این رقابتها شد و به مسابقات مهارتهای پلیسی جهان در روسیه راه یافت.