به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مریم رشتچی مدیرکل آموزش و پرورش استان در کارگاه آموزشی تربیت مربی طرح ملی مدیریت مورد گفت: تغییرات سریع اجتماعی تهدیدات و آسیبهای اجتماعی خاص خود را به همراه می آورد و باید با مدیریت صحیح این تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

وی افزود: تغییرات اجتماعی آسیب های نوپدیدی هم رقم می زند و یکی از اصول اساسی آموزش و تربیت , به روز بودن و بهره مندی از آخرین ابزارهای نوین تربیتی است.

رشتچی از جمله وظایف تعلیم و تربیت را جلوگیری از گسترش آسیب ها و خطرات نوپدید اجتماعی دانست و اظهار کرد: برای تربیت نسل سالم باید برنامه های دقیق و حساب شده ای داشته باشیم تا به دانش آموزان نحوه مقابله صحیح با آسیب های اجتماعی را یاد دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان دانش آموزان را امانتهایی دانست که باید ظرافت لازم را در تربیت آنان به کار بست.

در این کارگاه ذبیح ا... تاراسی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش هم با تقدیر از زحمات مربیان و مجریان طرح "نماد" گفت: برگزاری چنین کارگاههایی موجب ارتقا کمیت و کیفیت تعلیم و تربیت می شود.

وی افزود: ما برای تحقق امر تعلیم و تربیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاههای مرتبط هستیم.

لازم به ذکر است مخاطبین این  کارگاه آموزشی کارشناسان پیشگیری اداره کل و ادارات آموزش و پرورش کلیه شهرستانها و مناطق بودند که با محورهای آشنایی با مصادیق اورژانس اجتماعی دانش آموزان، نحوه شناسایی و غربالگری دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر (معرفی ابزارها و راهکارها)، نحوه مداخله مختصر و مراقبت اولیه در مدرسه، آشنایی با چارچوب مدیریت مورد، آشنایی با انواع خدمات مددکاری اجتماعی، سطح بندی مداخلات موردی برای دانش آموزان درمعرض خطر و پرخطر آشنا شدند.