به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  حسین آب سالان به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان منصوب شد.

گفتنی است 21 مرداد ماه 97 عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی حکمی حسین آب سالان را به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان منصوب کرد.

در متن حکم عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به حسین آب سالان آمده است: به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان منصوب می شوید امیدوارم موفق و موید باشید.

حسین آب سالان سابقه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین وجاجرم ، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ، کارشناس محیط زیست خراسان رضوی و از 28خرداد97نیز به عنوان سرپرست اداره کل محیط زیست زنجان را در کارنامه کاری خود دارد که به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان منصوب شد.