به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ شهردار زنجان که به مدت یکسال دبیر کنفرانس بین المللی شهرداران عضو اکو را برعهده خواهد داشت انتخاب زنجان به‌عنوان شهر پیشرو را فرصتی برای توسعه شهر زنجان خواند و بر استفاده از این فرصت تاکید کرد.
مسیح اله معصومی خبر از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی شهرداران عضو اکو در شهریور ماه سال آینده در زنجان داد و گفت : باید در این مدت تلاش کنیم ظرفیت های شاخص شهر زنجان را احصا و بهشهرداران عضو اکو و سرمایه گذارانی که در این کنفرانس حضور خواهند داشت بشناسانیم .
دبیر کنفرانس بین المللی شهرداران عضو اکو با بیان اینکه ما ادعا کرده ایم کشور ایران می تواند در بستر فرهنگی مطرح شود و در کشور نیز استان زنجان از جایگاه ویژه ای برخوردار است تاکید کرد: باید پتانسیل های منحصر به فرد استان را مطرح کنیم.

شهردار زنجان افزود : اکنون با همکارری موسسه فرهنگی اکو ۱۰ محور توسعه برای زنجان تعریف شده و طی تفاهم نامه ای منعقد شده اند و در نظر داریم همه مدیران و اهالی توسعه را مقید کنیم؛ اگر کار توسعه ای انجام می شود شرط لازمش لحاظ فرهنگ و محور اجتماعی است.
معصومی با بیان اینکه می خواهیم از برند شدن نام زنجان در گردشگری و سرمایه گذاری استفاده کنیم،‌ گفت: اگر می خواهیم سرمایه گذاری وارد استان شود باید شرایط خاصی فراهم شود و در کنار آن مطرح شدن در سطح کشور و خارج از مرزها ثمرات فراوانی برای استان خواهد داشت.

دبیر کنفرانس بین المللی شهرداران عضو اکو خاطرنشان کرد : توسعه پایدار بر مفاهیم متعددی استوار است و اگر اعتقاد داریم. توسعه یک استان ماندگار و پایدار برای نسل آینده ثابت باقی بماند باید توسعه بر بستر فرهنگ آن منطقه مبتنی باشد و استان به رشد و بالندگی راه یابد.