به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ دوره‌های آموزشی تخصصی محیط‌زیست 
 بادام فیروز، رئیس پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار با تأکید به نقش پژوهشکده در ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی کارشناسان حوزه محیط‌زیست گفت: کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های علمی جهت ارتقای سطح علمی کارشناسان و تصمیم سازان حوزه محیط‌زیست به‌صورت مستمر و متناوب در دستور کار پژوهشکده است. این کارگاه‌ها بخشی از برنامه مستمر بلندمدت این پژوهشکده است. 
گفتنی است: تاکنون کارگاه‌هایی تحت عناوین اصول طب اورژانس برای حیوانات وحشی، مدیریت نوین زیستگاه‌ها با تکیه‌بر مشارکت بخش خصوصی ، آشنایی با روش‌های نوین تخمین جمعیت و سرشماری خزندگان و دوزیستان، روند توسعه و اثرات آن در مناطق حفاظت‌شده، آموزش روش‌های علمی و نوین تعیین ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت مدیریت با حضور کارشناسان ستادی و استانی و مشارکت اساتید مجرب دانشگاهی برگزارشده است.