به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از کشف احتکار مرغ تنظیم بازار در ابهر خبر داد.

ممیزی گفت: حسب انجام تحقیقات میدانی مشخص شد واحد عرضه محصولات پروتئینی که سهمیه پنج تن مرغ تنظیم بازار داشته ، سه تن مرغ را عرضه و دو تن را احتکار میکرد.
وی افزود: پرونده متهم در تعزیرات حکومتی ابهر تشکیل و در حال رسیدگی و ارزش مرغ احتکار شده بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد.