به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ امیر عبدالرضا سپنجی، مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست گفت: من احساس می‌کنم نگاه‌ها به روابط عمومی در کشور و سازمان محیط زیست، بیش از پیش تغییر کرده است. عدم اطلاع مدیران روابط عمومی از تصمیم گیری‌‌ها و عدم حضور در جلسات سازمانی به صلاح سازمان ها نیست، زیرا روابط عمومی نقش راهبردی و مشاوره ای برای هر سازمانی دارد.
وی گفت: رییس سازمان حفاظت محیط زیست به نقش اساسی روابط عمومی ها اعتقاد دارد و بارها تصریح کرده اند که روابط عمومی سازمان باشید نه شخص. نیاز به آموزش و به‌روز رسانی اطلاعات و دانش کارشناسان و مدیران روابط عمومی‌ها از موضوعات ضروری و مد نظر ستاد است. با توجه به سیاست رییس سازمان بر تفویض اختیار به استان ها، ما و همه بخش های ستادی در خدمت استان ها هستیم و تلاش مان بر حل مسایل و مشکلات ادارات کل استانی است. 
مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نیاز کارشناسان و مدیران سازمان به مباحث آموزشی  در حوزه های مختلف از جمله نحوه ارتباط با رسانه ها، گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی و تورهای رسانه ای برای خبرنگاران، ضروری است. کارها را تیمی و با همکاری همه بخش های سازمان جلو ببرید. نیاز است که براساس مسایل بومی و فرهنگی مناطق مختلف کشور برنامه ریزی های ارتباطی و رسانه ای انجام شود.