به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ حضور ورزشکاران زنجانی در مسابقات سوپر ساباکی قهرمانی کشور .

حضور ورزشکاران زنجانی در مسابقات سوپر ساباکی قهرمانی کشور آقایان به میزبانی استان اصفهان در تاریخ 97/6/22 لغایت97/6/23 ؛  ورزشکاران: محمد فیضی، عرفان بابایی، امیر حسین واعظی، علیرضا مولایی، امیرمحمد سبزعلی جماعت، محمد امین محمدی ابهری