به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ اکبر گنج خانلو رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده به همراه رحمت خداکرم رئیس انجمن ادبی استاد شهریار، منصوری رئیس انجمن شعر و ادب ناکجا آباد، شیری شاعر گرانقدر شهرستان و سعید خلجی رئیس انجمن ادبیات داستانی و نویسندگی سهروردی در قالب تور ادبی با چند تن از شاعران و نویسندگان پیشکسوت این شهرستان دیدار کردند.

دیدار از علی خدابنده لو، رضا زنگنه و حسین زرینی از شعرا و نویسندگان پیشکسوت شهرستان خدابنده  روز چهارشنبه ٢١ شهریور و همزمان با هفته امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

در این دیدار مسوولان به منظور قدردانی از زحمات شاعران پیشکسوت آقای علی خدابنده لو از روستای حی از توابع بزینه رود و آقایان رضا زنگنه و حسین زرینی از شاعران شهر زرین رود به منزل ایشان رفته و پس از شنیدن ابیاتی از اشعار آیینی این شاعران گرانقدر با اهدای لوح سپاس و چند جلد کتاب توسط اکبر گنج خانلو رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.