به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از قطعی شدن حکم پرونده سوخت قاچاق خبر داد.

 ممیزی افزود: پس از کشف محموله سی هزار و نهصد لیتری نفت سفید یارانه ای که بطور غیرمجاز توسط متهم حمل می شد ،با حکم شعب این اداره کل عامل قاچاق علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی بمیزان ششصد و بیست و هشت میلیون ریال محکوم گردید.
وی گفت: متهم به حکم صادره اعتراض و پرونده در شعب تجدیدنظر ویژه تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان تصریح کرد: بدلیل صدور حکم بر اساس موازین صحیح قانونی ، مفاد رأی صادره عینا تأیید و لازم الاجرا شد.