به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ از ابتدای امسال نظارت بر عملکرد باشگاه‌ها بر اساس برنامه‌ریزی هر ساله آغاز شد، امسال حتی این نظارت‌ها به صورت فراگیرتر از سال‌های گذشته بر عملکرد باشگاه‌ها انجام شده است.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با تاکید بر اینکه این اداره کل موضوع عملکرد باشگاه‌ها را به صورت جدی و ویژه پیگیری می‌کند، تصریح کرد: امسال موارد مختلف توبیخ، پلمب، جمع آوری و اخطاریه و ... بر عملکرد باشگاه‌ها انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه با هرگونه سرپیچی از قانون باشگاه‌های ورزشی برخورد می‌شود، ابراز کرد: خانواده‌ها با اعتماد به عملکرد باشگاه‌ها و مسوولان فرزندان خود را به عرصه ورزش وارد می‌کنند که از این رو باید نظارت‌ها به شکل دقیقی انجام شود.
حمزه‌پور از تشدید نظارت‌ها بر عملکرد باشگاه‌های ورزشی در سطح استان زنجان در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: کارگروهی از اداره اماکن، هیأت پزشکی ورزش، اداره کل ورزش و جوانان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و بر نحوه عملکرد باشگاه‌های ورزشی نظارت خواهند کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: