به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ ماهرخ بلوری در جلسه هماهنگی "اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده  بین نسلی" در استان  زنجان با  اشاره به اهمیت موضوع خانواده، به ضرورت ایجاد گفتگوی ساختارمند درعرصه خانواده، اجتماع محلی و جامعه تاکید کرد و افزود: نبود فرایند صحیحی برای گفت و شنود در سطح خانواده و جامعه پیامدهای سوء خود را به صورت ناتوانی در مدیریت شکاف‌های بین نسلی، کاهش مراودات و روابط بین اعضاء خانواده، افزایش سهم شبکه های اجتماعی مجازی بر تصمیمات نسل جوان و برخورد عمدتا غیر پرسشگرانه و غیر انتقادی نشان می دهد.
وی بستر سازی برای گفتگوهای توانمند سازعمومی وبین نسلی برای برون رفت از شرایط پیچیده و بالقوه  را مهم و ضروری دانست و گفت: دفتر امور بانوان و خانواده برای همکاری و همراهی با مجریان  طرح در استان زنجان آمادگی کامل دارد.
در ادامه این جلسه، بیانلو نماینده انجمن جامعه شناسی ایران در استان زنجان با اشاره به  خط و مشی و برنامه های   انجمن جامعه شناسی ایران در اجرای طرح  در سطح  استانها و استان  زنجان افزود: در گام  اول، انتخاب شرکت کنندگان ودعوت از آنان برای حضور در کارگاه یک روزه که شامل طیف های سیاسی، سازمانهای مردم نهاد ، اساتید و صاحبنظران  دانشگاهی بمنظور تبیین مشکلات و آسیب ها، ارائه پیشنهادات برای مقابله با آسیب ها با روش های علمی و اثربخش مورد نظرمی باشد .
مجری طرح، هدف نهایی از اجرای این طرح در استان زنجان را علاوه بر افزایش توانایی های تک تک شرکت کنندگان در هدایت تسهیلگرانه کارگاه ها، ایجاد همگرایی، همدلی و هم افزایی وافزایش کلیت سرمایه اجتماعی موجود در میان فعالان اجتماعی درحوزه کودکان، زنان و خانواده برشمرد.
گفتنی است؛ طرح گفتگوی ملی خانواده بین نسل‌ها طرح مشترک معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با انجمن جامعه شناسی ایران است، که نمایندگان انجمن جامعه شناسی ایران در همه استان، اجرای این طرح را عهده دار هستند و مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی و پیگیری به دفاتر بانوان و خانواده استانداری ها سپرده شده است  و هدف این طرح برطرف شدن فاصله ها و شکاف های درون خانواده و بین نسل هاست.