به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از کشف احتکار در سه فروشگاه عرضه لاستیک خودرو خبر داد.

 ممیزی گفت: گشت مشترک سیار متشکل از رؤسای شعب تعزیرات حکومتی بازرسی سرزده از واحدهای عرضه لاستیک در سطح استان را آغاز و تعداد هفتصد حلقه لاستیک احتکار شده شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به ارزش هفتصد میلیون ریالی کالاهای توقیفی افزود: در این رابطه تعداد سه فقره پرونده در شعب این اداره کل تشکیل و در حال رسیدگی می باشد.