به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معصومی شهردار زنجان : پروژه فیبر نوری با همکاری ایرانسل با بیش از 50 کیلومتر در زنجان اجرایی می شود. 
 مسیح اله معصومی درهنگام افتتاح نمایشگاه عملکرد آبان تا آبان در محل کارخانه کبریت زنجان با اشاره به مشارکت مردم و رسانه در مجموعه 
مدیریت شهری اظهار کرد: برخی خبرنگاران با ایجاد حواشی مانع خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در شهر زنجان می شوند. ایجاد مسیر تراموا برای توسعه آینده زنجان دارای نقش اساسی است اما ایجاد حواشی از طریق برخی افراد، شهروندان زنجان و رسانه ها باعث تعویق اجرای این پروژه می شود.
 مسیح اله معصومی، در رابطه با اجرای پیاده راه در مسیر سبزه میدان زنجان، گفت: شهرداری زنجان درصدد اقدامات ماندگار برای شهروندان در سطح شهر است. 
پروژه های عمرانی شاخص و منطقه ای در زنجان در حال اجرا است. پروژه های ایجاد پارکینگ طبفاتی، پیاده راه، اجرای طرح بزرگ سبزه میدان و بازگشایی مسیر زینبیه از جمله کارهای شاخص در زنجانمی باشد که در حال رایزنی برای شروع پروژه عظیم سبزه میدان در زنجان هستیم.