به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان، و تیم کارشناسی این اداره کل، از واحد تولیدی شایانیر صنعت آرتان با نام تجاری گرماسان؛ تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی بازدید کردند .

داود کارگرزاده، مدیرکل استاندارد استان زنجان، و تیم کارشناسی این اداره کل، از واحد تولیدی شایانیر صنعت آرتان با نام تجاری گرماسان؛ تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی بازدید کردند .

کارگرزاده، ضمن  بازدید از خط تولید و آزمایشگاه واحد تولیدی گرماسان، فعالیت، مسائل، موانع و مشکلات این واحد تولیدی را  بررسی، و راهکارهای لازم، جهت رفع نواقص و دریافت پروانه استاندارد را ارایه کرد و افزود: استفاده از سیستم گرمایش تابشی استاندارد، از هدر رفت انرژی می کاهدوتوجه به معیارهای دقیق استاندارد و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی این شرکت، امکان حضور در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.

مدیر کل استاندارد استان زنجان، در این بازدید گفت: اداره کل استاندارد استان زنجان و تیم کارشناسی این اداره کل، آمادگی دارد با ارائه مشاوره های  فنی و علمی طبق ضوابط و قوانین سازمان ملی استاندارد ایران از کارآفرینان استان زنجان حمایت کند.