به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از مختومه شدن پرونده دو شرکت متخلف تولید آردخبر داد.

ممیزی گفت: با اعلام گزارش تخلف دو واحد تولید آرد در زنجان مبنی بر عدم رعایت درصد سبوس

گیری و همچنین عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری ، دو فقره پرونده در شعب این اداره کل تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت .

وی اظهار داشت : پس از برگزاری جلسات رسیدگی و اخذ گزارشات کارشناسی ، شرکت های متخلف به پرداخت جریمه نقدی بمیزان یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون ریال محکوم شدند.