به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ بنا بر اظهار رئیس هیئت ورزش های رزمی استان زنجان، مسابقات موتای استعدادیابی قهرمانی کشور بانوان واقایان در استان زنجان برگزار می شود.

طبق توافق به عمل آمده با فدراسیون ورزشهای رزمی واداره کل ورزش وجوانان استان زنجان مقررگردید مسابقات موتای استعدادیابی نوجوانان بانوان وآقایان ۱۴، الی ۱۵ سال از تاریخ ۳۰، ۸، ۹۷، الی  ۹، ۹، ۹۷ دراستان زنجانبرگزارگردد.

دفتر هیات ورزشهای رزمی استان زنجان، تمهیدات لازم را از هم اکنون بکار می بندد تا میزبانی این استعداد یابی هرچه بهتر برگزار گردد.

میزبانی استان زنجان در مسابقات موتای استعدادیابی قهرمانی کشور بانوان واقایان در آذر ماه سال جاری انجام خواهد شد.