به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ پس از وقفه ی دو هفته ای در مسابقات، فدراسیون بسکتبال برنامه مسابقات لیگ دسته یک کشور را اعلام کرد که براین اساس تیم ها به چهار گروه تقسیم شدند. 

 تیم زنجان که امسال با نام گالوانیزه شمس در مسابقات حاضر شده است با تیم های توفارقان آذرشهر، شهرداری قزوین، درمانگر کرمانشاه، شمس تهران و اکسون تهران همگروه شده است.

 بنابراین تیم گالوانیزه زنجان در هفته مسابقات روز جمعه ۹۷/۸/۲۵ میهمان تیم توفارقان آذرشهر خواهد بود.

برنامه کامل مسابقات تیم گالوانیزه شمس زنجان به شرح زیر می باشد:

هفته اول

جمعه ۹۷/۸/۲۵ ساعت ۱۶ 

توفارقان آذرشهر - گالوانیزه زنجان

میزبان آذرشهر

 هفته دوم

جمعه ۹۷/۹/۲ ساعت ۱۶ 

گالوانیزه زنجان - شهرداری قزوین

میزبان سالن بهشتی زنجان

 هفته سوم 

دوشنبه ۹۷/۹/۵ ساعت ۱۶

درمانگر کرمانشاه - گالوانیزه زنجان

میزبان کرمانشاه

 هفته چهارم

جمعه ۹۷/۹/۹ ساعت ۱۶

گالوانیزه زنجان - شمس تهران

میزبان سالن بهشتی زنجان

 هفته پنجم

دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ ساعت ۱۶

گالوانیزه زنجان - اکسون تهران

میزبان سالن بهشتی زنجان

photo_2018-02-05_05-32-49