به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  اداره کل تعزیرات حکومتی: مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از رسیدگی به سه هزار و یکصد و شصت و یک فقره پرونده تا پایان مهرماه سال نود و هفت خبر داد.

وی افزود: بر اساس آمار اخذ شده ، عملکرد این اداره کل در بحث رسیدگی به پرونده ها بیش از صد درصد می باشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان خاطر نشان کرد: در هفت ماهه سال نود و هفت ، تعداد هشتصد و هشتاد و پنج فقره پرونده در زمینه تخلف عدم درج قیمت ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است.