به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان خبر داد :
سر شماری آهوان دشت سهرین ومنطقه فیله خاصه زنجان از امروزآغازشد.

حسین آب سالان گفت : سرشماری آهوان دشت سهرین و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زنجان

توسط 25 نفر از محیط بانان وکارشناسان استان انجام می شود .

حسین آب سالان از سرشماری آهوان دشت سهرین و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زنجان طی امروز و فردا خبر داد.

آب سالان افزود: سرشماری حیات وحش به صورت سالانه در 2 نوبت تابستانه و زمستانه در منطقه های تحت مدیریت و زیستگاه های حساس استان انجام می شود .

وی اظهارکرد : اقدامات لازم برای ساماندهی و برنامه ریزی برای سرشماری دقیق تر و علمی تر حیات وحش در مناطق تحت مدیریت استان انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اجرای طرح سرشماری حیات وحش استان ادامه داد: به منظور برآورد دقیق جمعیت، اطلاع از وضعیت زاد و ولد حیات وحش و مقایسه‌آمار جمعیتی نسبت به سال قبل وبررسی وضعیت زیستگاه‌های استان هرسال جمعیت حیات وحش استان سرشماری می شود .

حسین آب سالان گفت : یکی دیگر از اهداف سرشماری حیات وحش استان را شناخت نقاط ضعف و عوامل تهدیدکننده حیات وحش وتدوین برنامه های مدیریتی جهت بهبود وضعیت مناطق استان زنجان را برشمرد .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در پایان گفت : در سال گذشته  1105 رأس آهو در منطقه حفاظت شده سرخ آباد و منطقه شکارممنوع فیله خاصه سرشماری شد ؛ که انتظار می رود با توجه به تلاش شبانه روزی محیط بانان زحمتکش در یک سال گذشته شاهد افزایش جمعیت اینگونه شاخص در استان زنجان باشیم .