به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رسیدگی قاطع به پرونده پوشاک قاچاق خبر داد.

ممیزی گفت: در کشف مهم صورت گرفته در شهر زنجان تعداد هزار و چهارصد و سی ثوب انواع البسه از یکدستگاه خودروی کامیون کشف وضبط شد.

وی افزود: پرونده متهم در شعب این اداره کل تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان اظهار داشت: با احراز قاچاق بودن محموله ، بر اساس حکم صادره عامل قاچاق علاوه بر ضبط خودروی کامیون و پوشاک مکشوفه به نفع دولت ، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان ششصد و چهل میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.