به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا  در اولین یادمان قربانیان حوادث ترافیک شهری، اظهار کرد: موتورسواری در شهرها به یک معضل جدی تبدیل شده است و هم اکنون موتورسواران در رتبه دوم حوادث قرار دارند.  بیشتر این افراد کسانی هستند که از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند.

وی گفت: البته آمار تلفات جاده ای در کشور سیر نزولی یافته است و این آمار نشان از بهبود وضعیت رانندگی در کشور دارد. جهانی با بیان اینکه ۳۴۰۰ نقطه حادثه ساز برون شهری در کشور شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: با وجود تلاش ها همچناننقاط حادثه خیز در کشور وجود دارد که باید تلاش شود نواقص برطرف شود. در ادامه این برنامه، شهردار زنجان نیز با اشاره به اینکه تخلیه وسایل موتوری از هسته مرکزی شهر از برنامه های شهرداری زنجان است، تاکید کرد: باید بپذیریم هسته مرکزی شهر ظرفیت خیل زیادی از وسایط نقلیه را ندارد و باید برای رفع این مشکل، برنامه ریزی دقیق و طرح های جدید را ارائه دهیم. مسیح الله معصومی با اشاره به تلاش شهرداری برای بهبود ترافیک شهری در زنجان، بیان کرد: اقدامات شهرداری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در هسته مرکزی است. وی با اشاره به تلاش مجموعه شهرداری برای کاهش تصادفات درون شهری، اظهار کرد: این تلاش از طریق یک کار فرهنگی و فرهنگ سازیرانندگی در زنجان انجام می شود.