به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:کشت پاییزه استان زنجان با توزیع 46 هزار تن کود شیمیایی به پایان رسید .

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه این میزان کود برای ۴۴۰ هزار هکتار ازاراضی آبی و دیم استان توزیع شد گفت: حجم کود توزیعی نسبت به سال قبل تغییری نداشت.

عامری با اشاره به اینکه سال ۸۵ درمجموع ۹۱ هزارتن کود برای زمین‌های قابل کشت استفاده می‌شد افزود:، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده و آموزش‌های ارائه شده این آمار به نصف کاهش یافته است.

وی ادامه داد:کشاورزان و باغداران استان زنجان سالیانه حدود ۲ ونیم تن انواع محصول زراعی وباغی تولید می‌کنند.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد:همچنین برای فصل زراعی جدید ۱۸ هزار تن بذر غلات دراستان زنجان توزیع شد که ازاین بذر‌ها ۱۷ هزارتن بذر گندم وهزار تن جو بود.