به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛  مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: حسین محمدی ۱۵ ساله و جواد احمدلوی ۴۱ ساله هردو در ۲ سانحه مختلف تصادف دچارمرگ مغزی شده بودند.
اماموردی افزود: با رضایت خانواده کبد و کلیه ها، قلب و نسوج این ۲ بیمار به افراد درانتظار پیوند اهدا شد.
گفتنی است؛از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۸ مورد مرگ مغزی در این استان ثبت شد که از این تعداد ۱۶ مورد آن به اهدای عضو منجر شد.