به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت استان با حضور اعضاء و مدعوین علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و جدیدی مدیریت شرکت مخابرات استان و به ریاست نوروزی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری در محل اداره کل امنیتی و انتظامی تشکیل شد. 

در این جلسه اعضا ضمن ارائه  گزارش در خصوص وضعیت سرقت به ویژه سرقت سیم و کابل در استان به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در جهت کاهش سرقت پرداخته و مصوبات جلسه جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.