به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ طی مراسمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از بازنشستگان خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قدردانی کرد.

 فاطمه کرباسی، در مراسمی که به منظور تکریم و تقدیر از بازنشستگان خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ترتیب داده شده بود، ضمن قدردانی از حضور این افراد در عرصه فرهنگ و هنر، پای سخنان بازنشستگان نشست.

در این مراسم جمعی از بازنشستگان خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان حضور داشتند و ضمن تجدید خاطرات دوران خدمت خود، از این اقدام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قدردانی کردند.

در این مراسم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اهدای شاخه گلی به بازنشستگان، موفقیت های حوزه فرهنگ و هنر استان را مرهون زحمات و تلاش های این بزرگواران عنوان کرد.