به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فتح اله حقیقی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با تاکید بر اینکه، برای سال آینده نیازمند طرح های عملیاتی هستیم، افزود: اگر چه استان زنجان یکی از پاک ترین استان های کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر است ولی برای استمرار این جایگاه نیازمند طرح های عملیاتی برای استفاده از ظرفیت های مردمی استان هستیم.

مقام عالی استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد معتادین متجاهر استان آنچنان زیاد نیست که نیاز به احداث مکان دیگری داشته باشد، افزود: باید شهرداری مکان مناسبی را بازسازی کرده و جهت نگهداری معتادین متجاهر آماده کرده و در اختیار بهزیستی قرار دهد.

وی ادامه داد: کمیته های ذیل شورا باید برنامه های عملیاتی سال آینده خود را ارائه کنند تا از توان عمومی هم استفاده کنیم.

استاندار زنجان اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با پنج آسیب اجتماعی مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری در استان زنجان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: استان زنجان با تعداد بالای خیرین و فعالین اجتماعی قابلیت تبدیل شدن به پایلوت کشوری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی را دارد.

نماینده عالی دولت در استان، پیشنهاد برگزاری همایشی جهت معرفی ظرفیت های موسسه خیریه مهرانه به خیرین کشور را ارائه داد و افزود: مشارکت خیرین زنجانی می تواند الگویی برای کل کشور باشد.