به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ وی با اشاره به اهمیت ماندگاری گردشگران خارجی در سطح استان و ایجاد رغبت برای حضور مجدد، تأکید نمود ، دستگاه­های ذیربط با انجام کار فرهنگی در کنار ایجاد اقامتگاههای بوم گردی و محلی و ارائه خدمات رفاهی مناسب زمینه را برای اقامت بیشتر گردشگران فراهم نمایند. نوروزی در ادامه جلسه اظهار داشت، باتوجه به فرمان مقام معظم رهبری و وظیفه ذاتی آموزش و پرورش، باید تمامی فرزندان واجد شرایط اتباع خارجی ثبت نام و از تحصیل بازنمانند و به لحاظ اینکه این استان فاقد دختر خدمات اتباع خارجی می­باشد گواهی صادره از طرف دفتر امنیتی انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی و فرمانداریهای تابعه ملاک عمل می ­باشد.