به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ همایش گزینشگران استان با حضور سرپرست اداره کل ، مدیر وهمکاران هسته گزینش اداره کل ، گزینشگران ومحققین استان  تشکیل گردید.

نعمت اله محمدی در ابتدای سخنان خود  ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند گزینش باید هوشمندانه ، عالمانه و دقیق باشد گفت: افتخار ما این است که گزینشگران استان بیانات معظم له را همواره در تمام شئونات شغلی مد نظر قرار می دهند.

سرپرست اداره کل آموزش وپرورش در این گردهمایی گفت: گزینشگران باید از هرگونه دخالت دادن نظر و عقاید شخصی خود در امر گزینش پرهیز نمایند.

 محمدی  ادامه داد: رعایت انصاف و متانت در برخورد با مخاطبان و رعایت عدالت نیز از خصیصه های شاخص امر گزینشگری می باشد.

این مقام مسئول افزود: چهار اداره در مجموعه اداره کل آموزش و پرورش دارای مسئولیت خطیر و مهمی هستند و با هم در تعامل تنگاتنگ فعالیت می نمایند که عبارتند از:  هسته گزینش،  ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات ، هیئت تخلفات اداری وحراست.

 وی افزود: دست اندر کاران گزینش باید خود مراقبتی ،حفظ آبروی مردم ،اجرای وظایف قانونی وامانت داری  را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

سکاندار تعلیم وتربیت استان جذب حد اکثری ودفع حد اقلی  را نیز از خصیصه های مورد توجه ومهم در گزینشگران  دانست.

سرپرست آموزش وپرورش در پایان این گردهمایی از زحمات وتلاش های خستگی ناپذیر گزینشگران عرصه تعلیم وتربیت استان تقدیر وتشکر نمود.