به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ بیش از 300 نفر از افراد دارای معلولیت آسیب طناب نخاعی حق پرستاری دریافت می کنند

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه تمامی افراد دارای معلولیت آسیب طناب نخاعی کمک‌هزینه حق پرستاری دریافت می‌کنند گفت: 309 نفر از افراد ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی استان زنجان حق پرستاری دریافت می نمایند.

وی ادامه داد: حوزه توانبخشی بهزیستی خدمات ویژه ای به این گروه از جامعه هدف ارائه می دهد که از جمله این خدمات پرداخت مستمری ، پرداخت حق پرستاری و تامین لوازم بهداشتی به خانواده معلولان ضایعه نخاعی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مهمترین عوامل ایجاد کننده آسیب  نخاعی  تصادفات رانندگی ،سقوط از بلندی و یا آسیب های ضربه ای و تومورهای نخاعی است خاطر نشان کرد:برابر بررسی های انجام شده  عامل عمده آسیب طناب نخاعی در استان زنجان  تصادفات می باشد..

مدیر کل بهزیستی استان زنجان موارد غیر ضربه ای یکی دیگر ازعلل ایجاد معلولیت ضایعه نخاعی عنوان داشت و گفت: در موارد غیر ضربه ای عارضه مادرزادی میلومننگوسل، فتق دیسک بین مهره ای، لیز خوردن مهره و تومورها از دیگر علل آسیب طناب نخاع هستند.
وی با بیان اینکه همه افرادی که کمک‌هزینه حق پرستاری دریافت می‌کنند، ضایعه نخاعی بوده و نوع ، شدت این ضایعه توسط کمیسیون پزشکی تایید شده است ابرازنمود: در حال حاضر هیچ‌کدام از معلولان ضایعه نخاعی برای دریافت حق پرستاری پشت نوبت نیستند و کمک‌هزینه‌های خود را ماهانه و به‌روز دریافت می‌نمایند در ضمن میزان حق پرستاری براساس سطح ضایعه به این افراد پرداخت می گردد.
وی وسایل توانبخشی چون تشک مواج، ویلچر  و تشکچه روی ویلچر را از الزامات معلولین ضایعه نخاعی معرفی کرد و گفت: همه معلولان تحت پوشش از وسایل کمک توانبخشی برخوردار هستند و تعدادی از معلولین نیز بنا بر ضرورت از ویلچر حمام رایگان استفاده می کنند و این قشر از معلولین مبلغ 800 هزار تا 1 میلیون ریال جهت کمک هزینه لوازم بهداشتی درهرماه دریافت می کنند.
وی گفت: در حال حاضر ۲۷ هزار و ۶۹ خانوار مددجو بر اساس بعد خانوار تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند