به گزارش خبرگزاری برنا در استان زنجان؛  مسیح اله سلطانی در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی استان که در محل دانشگاه جامع علمی و کاربردی زنجان برگزار شده بود، عدم نیازسنجی لازم در ارائه آموزش ها و مهارتها به دانش آموزان و دانشجویان را از عوامل عدم توسعه کارآفرینی دانست و گفت: بر این اساس رویکرد اعمال شده در گذشته، وضعیت اشتغال استان چندان مناسب نبوده و آنگونه که باید نتوانسته پاسخگوی مطالبات بازار کار و نیازهای این حوزه در استان زنجان باشد.

وی ادامه داد: نتیجه عدم نیاز سنجی دقیق، نبود بررسی های کارشناسانه و پذیرش زیاد دانشجویان در دانشگاه ها موجب انباشت فارغ التحصیلان دانشگاهی شده و همین امر بر مشکل بیکاری دامن زده است.
سلطانی اظهار داشت: در مجموع 21 درصد جامعه بیکاران را جوانان تشکیل می دهند که متاسفانه نیمی از آنان را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند و بر این اساس باید دانشجویان و دانش آموزان، بدنبال کسب مهارت های لازم عملی برای ورود به بازارهای کار باشند.

وی در ادامه، موضوع آسیب های اجتماعی را یکی از مشکلات اصلی دولت برشمرد و افزود: در سه سال گذشته با بهره گیری از ظرفیت دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد استان زنجان اقداماتی در زمینه کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان زنجان انجام شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان اضافه کرد: توجه به حوزه اشتغال از راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی بوده که بخشی از اعتبارات در این حوزه به روستاها به ویژه مناطق حاشیه نشین اختصاص یافته است.