به گزارش خبرگزاری برنا در استان زنجان؛ پریسا فتحعلی بیگلو در نخستین جلسه اجرای نرم افزار SDIکه با حضور استاندار زنجان برگزار شد، سیستم SDI را به معنای مجموعه ای از فناوری ها، سیاست ها و ترتیبات سازمانی توصیف کرد و گفت: این بستر می تواند امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات پایه داده مکانی را فراهم کند. وی تسهیل در تبادل اطلاعات را از مزایای این بستر اطلاعاتی برشمرد و افزود: می توان در زمان بروز بحران از این اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن استفاده کرد. ایجاد اشتغال، قابلیت اجرا در سطوح مختلف و برخورداری از صرفه اقتصادی از دیگر مزایای این سیستم اطلاعاتی و داده ای بود که مدیر دفتر فناوری اطلاعات استانداری زنجان به آن ها اشاره و خاطر نشان کرد: SDIیک برنامه استاندارد و جامع است که می تواند کمک شایانی در اتخاذ تصمیمات دقیق مدیریتی و کارشناسی داشته باشد.