به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از برگزاری منظم گشت های مشترک خبر داد.

 ممیزی گفت: گشت های مشترک سیار با حضور رؤسای شعب این اداره کل تشکیل و در سال نود و هفت بیش از پانصد بازرسی بصورت سرزده از اصناف بعمل آمده است.

وی افزود: در طول برگزاری گشت های مشترک تعداد پانصد و بیست و دو واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان تصریح کرد: بر اساس آراء صادره متخلفان این بخش به پرداخت جزای نقدی دو میلیارد و ششصد میلیون ریالی محکوم شدند.